פרשת משפטים | מה קשר עניין המשפט אחרי מתן תורה הרי יותר מתאים פרשיות המשכן?

Comments are closed.

נגישות