פרשת בהר – בחוקותי | שמיטה ויובל | מצוות בן אדם לחבירו ממש קשות

Comments are closed.

נגישות