קבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים 
באתר
--------------------
כנס חוה"מ סוכות בישיבה
יום שלישי א' דחוה"מ
17:00-10:00
נושא: אמונת חכמים
האזנה:
-----------------
תוכנית מיוחד בישיבה
בחנוכה לתיכוניסטית
פרטים
-----------------
 
 
אחראי שבוע ישיבה
הרב שי גמליאל
054-5363950
-----------------
עיטורי ירושלים
גליון 125
מהכנסים של
הבוגרים
 
תורה בחיי יעשה
 
בתורה ותפילה
מירושלים
------------------
[הרב] אבינרפדיה
לכל שיעורי הרב!

http://www.shlomo-aviner.net

---------------------------