קבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים 
באתר
--------------------
כנס חוה"מ סוכות תשע"ח
יום א ג' דחוה"מ
מ9:30 עד 17:00
בישיבה
 
נושא:
מידותיהם של ישראל
 
האזנה:
 
אחראי שבוע ישיבה
שי גמליאל
054-536-3950
-----------------
אירוע 50 שנה
לאיחוד ירושלים!
עם רבניה, בוגריה 
ותומכיה של הישיבה
וגדולי ישראל.
 
תמונות באודות הישיבה
באלבומים
 
עיטורי ירושלים
גליון 119
עם כל דברי הרבנים
והאישים בתורה ותפילה
----------------
אתר
[הרב] אבינרפדיה
שיעורי ווידאו של הרב
מעודכון יום יום!

http://www.shlomo-aviner.net

---------------------------