לקבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים
באתר
--------------------
אחראי שבוע ישיבה
שי גמליאל
054-536-3950
-----------------

כנס פסח תשע"ז בישיבה

צבא ההגנה לישראל -

צבאות ד'

האזנה:

http://www.kimizion.org/shiur/kinus79.html

----------------

ראה עיטורי ירושלים

גליון 116

על פדיון שבויים

ומצוות הבאת מת

לקבר ישראל

בערך תורה

ותפילה מירושלים

-------------------

אתר

[הרב] אבינרפדיה

שיעורי ווידאו של הרב

מעודכון יום יום!

http://www.shlomo-aviner.net

---------------------------

ניתן לקרוא וללמוד בכתבי העת
עיטורי ירושלים
בתורה ותפילה מירושלים
 
עיין החוברת 114
 
נושא: אשת חיל
אשתו של אברך
 
-------------