קבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים 
באתר
--------------------
כנס חוה"מ
פסח תשע"ח
בישיבה
 
נושא:
הזאת המדינה
שציפינו לה?
 
האזנה:
-----------------
 
אחראי שבוע ישיבה
הרב שי גמליאל
054-5363950
-----------------
תוכנית מיוחדת לשבו"שים
בתשעת הימים
ליצירת קשר:
אברהם
054-440-6926
1avrohom@gmail.com
-------------------
עיטורי ירושלים 
גליון 124
לזכרו של
הרב אבי רונצקי זצ"ל
הצדיק הגיבור
 
ראה תורה ותפילה מירושלים
------------------
[הרב] אבינרפדיה
לכל שיעורי הרב!

 

http://www.shlomo-aviner.net

---------------------------