קבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים 
באתר
--------------------
כנס חוה"מ
פסח תשע"ח
בישיבה
 
נושא:
הזאת המדינה
שציפינו לה?
 
האזנה:
-----------------
 
אחראי שבוע ישיבה
הרב שי גמליאל
054-5363950
-----------------
עיטורי ירושלים
גליון 125
מהכנסים של
הבוגרים
 
תורה בחיי יעשה
 
בתורה ותפילה
מירושלים
------------------
[הרב] אבינרפדיה
לכל שיעורי הרב!

 

http://www.shlomo-aviner.net

---------------------------