קבלת דף שבועי
מדברי רה"י
 נא לרשום
תחת
בוגרים 
באתר
--------------------
כנס בוגרים!
יום א - ה אדר א
במכון מאיר
נושא:
פורים
פרטים כאן
 
-----------------
 
אחראי שבוע ישיבה
הרב שי גמליאל
054-5363950
-----------------
עיטורי ירושלים
גליון 127
על ישיבת
תורת חיים
והג"ר יצחק
וינוגרד זצ"ל
 
בתורה ותפילה
מירושלים
------------------
[הרב] אבינרפדיה
לכל שיעורי הרב!

http://www.shlomo-aviner.net

---------------------------